Hakkımızda

Yön Energy Solar PV sistem uygulamalarına odaklanmış; danışmanlık,planlama,mühendislik uygulama ile işletme ve bakım alanlarında türkiye nin önde gelen firmasındır.
Anahtar teslim çözümler üreten dinamik bir firmadır.
Yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak alternatif geliştiren müşteri odaklı bir firmadır.
Güneş elektrik santralleri danışmanlığı, ölçüm istasyonları,kurulumu,mevzuatlara uygun proje hazırlama ve proje saha geliştirme hizmetlerini sunmaktadır.
Tüm projeler ilgili bölümler tarafından profesyonelce yürütülür. Operasyonel olarak kendi içinde oluşturan bu yapı sayesinde daha dinamik ve daha kaliteli çözümler sunmaktadır.

+90 212 533 78 44

Değerlerimiz

Gerçekleştirdiğimiz her aktivitenin temelinde, tanımlanmış şirket değerlerimiz yatar. Üstlendiğimiz projelerde, bu değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bilir ve buna göre çalışırız. Değerlerimize bağlı çalıştığımızda, hizmet sağladığımız sektörde, daha fazla başarıya ulaşacağımızı biliriz.

Misyonumuz

Güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak; müşterilerimiz ile birlikte anlaştığımız iş programına uymak; tüm bunları gerçekleştirirken, Yön Energy Çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak.

Vizyonumuz

Dünya genelinde hizmet veren yenilenebilir enerji firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak.

PROJELERİN BAŞLANGICINDAN SON AŞAMASINA KADAR PROJE DANIŞMANLIĞI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı.

ŞEFFAFLIK

Çevre, toplum ve ekonomiyi etkileyen kararlar ve faaliyetler hakkında açık bir tutum sergilemek ve paydaşlar ile dürüst ve net iletişim sağlamak.

YENİLİKÇİ

Mükemmeliyet, Yenilikçilik ve Gelişim.

KAPSAYICILIK

Paydaşlarımızı; süreçlere ve karar alma mekanizmalarına dahil etmek, hiçbir paydaşı ayrımcılık veya önyargı sebebiyle süreçlerin dışında bırakmamak.

DÜRÜSTLÜK

Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve uluslararası kabul görmüş etik değerlere istisnasız uygun davranmak.

GÜVEN

Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki.