Faaliyet Alanlarımız

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ

GES

Enerji sektöründeki 10 yılı aşkın tecrübemiz ve yenilenebilir enerji faaliyetlerimizden gelen bilgi birikimini, güneş enerjisi alanında da sürdürüyoruz. Yön Enerji olarak, ürün ve hizmetlerimizde Yön markasından gelen güven ve özeni müşterilerimize yansıtmak birinci önceliğimiz. Güneş Enerjisi yatırımınızı planlarken vermeniz gereken en önemli karar doğru ekipman ve doğru partneri seçmek. En iyi hizmet ve ihtiyacınıza uygun ekipman sayesinde tesisiniz maksimum performansla faaliyet gösterebilecek. Bu sayede yaptığınız yatırımın geri dönüş süresi de minimum olacak. Yön Enerji olarak yurt içi ve yurt dışında 250 MW’ın üzerinde yenilenebilir enerji santralini kurduk. Yenilenebilir enerji yatırımları için en doğru çözümü arayan elektrik üreticileri ve yatırımcılar doğru partner ve ekipman seçimi yaparken bizi tercih etti.

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ

RES

RES yatırımının; yapılması durumunda ne tür hukuksal ve idari süreçler yaşanacağından, Yapılan yatırımın büyüklüğü, yatırımın uygulanması için gerekli yatırım bedeli, aynı yatırımın farklı teknolojilerle yapılması durumunda oluşacak alternatif yatırım bedelleri, Yapım süresi, yapıldığında ortaya çıkacak izin, ruhsat vb gibi işlemler, Kamu kurumları ve kuruluşları, belediyeler ile olan ilişkiler, Yatırımın geri dönüş süresinin hesaplanması, kısa ve orta vadede elde edilecek kar, Sistemin devreye alınması işlemleri hizmetlerinin yanısıra yapılacak yatırım için neler olduğunu açıklamaktadır. Yatırımcının Lisanslı RES hizmetleri ile RES yatırımı için gerekebilecek finansal çözümler de ayrıca sunulmaktadır.

BİYOGAZ ENERJİ SANTRALLERİ

BES

Bu kapsamda Yön Enerji tüm enerji projelerinde olduğu gibi ilk aşamada biyoenerji projelerinin fizibilite çalışmaları ardından da gerekli yakıt hammaddesinin sağlanıp sağlanamayacağı ile ilgili değerlendirmeleri gerçekleştirir. Bu ön değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkacak olan teknolojik konsept belirlenir ve projenin rantabilitesine yatırımcı ile beraber karar verilir. Eğer proje uygun görülürse, teknik parametrelerin belirlenmesinin ardından tesis için bir detaylı bir finansal model hazırlanır ve ilgili tüm departmanlarının desteği ile hesap ve projeler ortaya çıkarılır. Bu çalışmalar neticesinde hem yetkili makamlardan gerekli izinlerin alınması hem de ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi temin etme süreçleri başlatılabilir. Nihai amaç santralin tasarımına dair tüm dokümantasyonun inşaat başlamadan önce tamamlanmasıdır.

Eğer dilenirse Yön Enerji santralin inşaatı ve operasyonu konularında da yatırımcıya destek sağlayabilir yada seçilen farklı bir müteahhidin işveren adına denetlenmesi konularında da görev alabilir.